pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
Брусьянин, Владимир Георгиевич
2000, начало января, Семилужки
(http://magazines.russ.ru/znamia/2000/10/brus.html)

Один мій тодішній знайомий першого
січня, ще в щасливі радянські часи,
сказав: „Я відрізняю портвейн від вермута
і горілку від всієї решти вина“, —
і пішов, загубившись в обрії. Зник,
та не стерся, даючи можливість иноді пореготати
по пам'яті. В тому ніжному віці ми якось обходились без
гнітючих похмільних депресій. Хоча
в депресії є своя принадність:
нема спонукливих мотивів носити, надривом, на руках
власну предорогу персону. Під яблучко цілячись,
застрягаєш примруженим оком в Ейлерових колах,
що обмежують свободу руху
зоною формальної логіки, майже
математично-знеособленої, і непорочно-чисті мішені
пожадливо розриваєш як непотрібні на шматки
вже свобідний і легкий, як птах: хоч макітрою об лід,
хоч зашморг на шию. Життя є смітник, і краще не жити,
якщо не можеш — такий запаморочливий політ
уяви. Множачи приблизно три метри на поверхи
до землі, зазнаєш певну важкість у тілі,
яка коректує душевний підйом. Так баласт
в гондолі регулює зліт кулі, на якій полетіли,
можливо, до біса відважні аеронавти. „Або пан, або пропав“, —
думаєш, очікуючи цегляний світанок:
коли за вікном хоч і зоряно, але темно
і до того ж холодно — бррр, мінус сорок три
за Цельсієм — зовсім не хочеться виходити за вікно.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios