pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
і шо вам розказати? сьогодні я нікого не вбив, не вигадав ліки від раку і не осягнув проствітлення.

як ми їхали на Захід-фест.
Заїхав до мене на роботу Микола на своїй машині. Ну, кльово, посідали, а машина не заводиться. Акумулятор сів. Мій співробітник під'їхав, але в нього прикурювач — акумуляторні дроти — був короткий, а ми не хотіли бавитися зі штовханням-розвертанням машини, тому вирішили зачекати на Миколиного вуйка, який мав під'їхати. Дядя Юра приїхав і... навчив нас заводити машину зі штовхача. Заїхали до Олі на соковий завод, забрали її, і доїхали до Родатичів. Потім він загнав її назад до Городка, щоб спробувати зар'ядити акум (не помогло, ліл). Потім, коли верталися, я, втомлений, голодний, невиспаний, кілька разів невдало штовхав машину; і на останньому — дальше ми б забили — поштовху віри машина таки завелася. Я сів у машину і сказав: „*важко дихаючи* Тобі, Микола, пощастило. Бо був би пижджений“.

на Заході були цікаві люди. Дуже приємна перекладачка Катерина, з якою ми вигадували суперсили, і потішний апостол Ваня, який розказував, як вони з Михальцовом в молодости посилали міліціянтів під три чорти.
в перший же день я зачепив око об гілочку і воно пекло ще цілий день, а на наступний день ми пішли торчати під „1914“ і я ПРоЗРіВ. А в останні дні я погано харчувався і на мене напала срачка, буває. Взагалі, музики я майже не слухав, якось не було настрою, якщо я чув, що вже виступає якийсь кльовий гурт, мені було просто ліньки йти. Тим паче, виступи постійно зсувалися то на пів години вперед, то назад.
я радий, що поїхав.

----
останнім часом сняться багато снів, але я їх не пам'ятаю, але чомусь здається, що вони приємні. Наприклад, недавно снилося, що в якомусь приміщенні я бавлюся в СтарКрафт 2, а потім випадково своїми телекінетичними силами розбив скляні двері пляшкою кока-коли. Виявилося, що це аптека, і я помагав цьоцям з аптеки закрити двері простирадлом.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios