pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
ReLIFE (2016, аніме-серіал) — аааа, милота зашкалює) іноді все занадто наївно, але ці моменти компенсуються змістовними діалогами. Цікаво, чи не єдине аніме, де тібі-промальовка без перебільшень і реально мила.

Berserk TV-2 (2016, аніме-серіал, онгоїнг) — гидкі 3D персонажі це ще пів біди. Перший Берсерк теж не був взірцем анімації. Але перший Берсерк був, ймовірно, найкращий сюжет, який коли-небудь був у анімешці. Там було все: суперництво, кохання, відчай, дурість, надія, зрада, містика, геройство. А тут — щось близько до monster episodes з вкрапленнями сюжету. За 4 серії, все цікаве, що показали це, мабуть, людську природу темних Апостолів, хтивий садизм служительки і мстиву непохитність Гатса.

Stranger Things (2016, серіал) — дуже кльове поєднання різних штук. Жаль, останні серії не дуже якісні, персонажі іноді поводяться неприродньо, та й весь сюжет стає слабкий. І хотілося б, щоб ще більше уваги виділили темі, як любов перемагає страх.

Deadpool (2016) — нормальний бойовичок, але не розумію хайпу навколо нього.

Zootopia (2016) — звичайний добрий мультик.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios