pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
переїхали в новий офіс.
плюси: будинок сучасний, на 6 поверхів, з ліфтами. В приміщенні є постійна циркуляція повітря; це зручно тим, що не треба відкривати вікна і нема ніяких протягів. Ніякого шуму зі двору і коридору, хоча відносно недалеко траса; навіть поставили якісь звукопоглинаючі картини на стіни. Близько до супермаркета. Приємне освітлення, яке не разить в очі. Має вистачити місця, щоб поставити настільний теніс :)
мінуси: далеко до якої-небудь простої крамнички з продуктами. Офіс все ще будується, і багато штук просто не працюють. Наприклад, в туалет треба спускатися на поверх нижче і бажано на ліфті, бо сходи ще без поручнів і ними просять не ходити. І в самому приміщенні ще багато чого треба купити й зробити. На окраїні Львова, поки що не можу сказати, чи довго добиратися від центру. Деякі комунікації вилазять прямо з підлоги, тобто розраховані на певне розміщення столів, це нервує.

їхав сьогодні на ровері від цього офісу на квартиру через центр. Фух. Тільки раз мало не збила машина і раз їхав проти односторонньої шерсті. Жестяки просто.

нарешті мій малий дебілко, телефон, ся оновив до 6 версії Андроїда.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios